Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

Siedziba królów

Wzniesiony początkowo jako gród drewniano-ziemny w XIV wieku z inicjatywy księcia mazowieckiego, Bolesława II. Górował nad pierwszą zabudową pełniąc funkcje obronne. Wielokrotnie przebudowywany służył jako rezydencja książąt mazowieckich i władz. Pierwszym królem Polski, który uczynił zamek swoją siedzibą był Władysław Jagiełło w XV wieku. Następnie w zamku urzędowali między innymi Zygmunt I, królowa Bona, Zygmunt August, Stefan Batory czy Zygmunt III Waza, którego kolumna stoi przed zamkiem na placu. W okresie 20-lecia międzywojennego, w latach 1926-39 urzędował tu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W przeciągu lat siedziba królów była wielokrotnie grabiona i niszczona przez różne wojska, od szwedzkich (słynny „potop szwedzki”), niemieckie czy rosyjskie. W czasie II Wojny Światowej podczas Powstania Warszawskiego został niemal doszczętnie zniszczony. Zachowały się jedynie piwnice oraz niektóre fragmenty budynku pod tonami gruzu. W czynie społecznym, dzięki pracy setek ludzi został w całości odbudowany w latach 1971-84 i otwarty jako muzeum. W 1980 roku wraz ze Starym Miastem Zamek Królewski został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie pełni również funkcje reprezentacyjne. Każdego roku obiekt jest odwiedzany przez ponad 500 tysięcy osób. Podziwiają oni m. in. bogatą kolekcję Zbiorów Lanckorońskich, w tym dzieła Rembrandta. W 2014 roku przyjęto nową oficjalną nazwę – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.

Godziny otwarcia i ceny biletów

Muzeum jest czynne 7 dni w tygodniu w różnych godzinach, w zależności od sezonu letniego i zimowego. W lecie placówka otwarta jest w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę 10-18, podobnie w czwartek z jedną różnicą na trasie zamkowej – 10-20. Niedziela 11-18. Dodatkowo w czwartki od godz. 16. 30 obowiązuje trasa skrócona. Godziny otwarcia w sezonie zimowym krótsze o 60 minut – odpowiednio 10-17 i 10-16.

Za bilet normalny zapłacimy 30 zł, ulgowy 20 zł, rodzinny 15 zł (dzieci do 17. roku życia i ich opiekunowie), natomiast dzieci i młodzież do 16. roku życia wchodzą za złotówkę. Zwiedzanie stałych ekspozycji zamku w niedziele jest bezpłatne.

Oficjalna strona internetowa www.zamek-krolewski.pl