Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie zlokalizowany jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wybudowano go w systemie tak zwanych Orlich Gniazd. Położony jest na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego, we wsi Ojców, na terenie województwa małopolskiego w powiecie krakowskim.

Historia zamku

W epoce żelaza na miejscu zamku znajdowała się osada, która najprawdopodobniej została zniszczone przez Scytów. Zamek wybudowano w II połowie XIV wieku zgodnie z poleceniem Kazimierza Wielkiego. W XVII wieku sprzedano go Mikołajowi Korycińskiego. W tym okresie warownia była zupełnie zrujnowana, jednak nowy właściciel wykonał kompleksowy remont i dobudował nowy budynek znajdujący się od strony południowej. W czasie potopu szwedzkiego ojcowski zamek uniknął zniszczenia. Został opuszczony na początku XIX wieku. Pod zaborami znowu podupadł, a z dawnych budynków pozostała jedynie brama, część murów obwodowych oraz wieża. Pod koniec wieku XIX zamek zyskał nowego właściciela, którym został Ludwik Krasiński. Zlecił on prace polegające na odbudowie zamku, ale ostatecznie te zamierzenia nie zostały zrealizowane. W XX wieku przeprowadzono ograniczone prace, które objęły przede wszystkim usunięcie części gruzu.

Architektura

Ruiny zajmują powierzchnię około 6 tys. metrów kwadratowych. Budowla została wzniesiona z wapienia i składa się z dwóch części – zachodniej rozmieszczonej na nieregularnym planie i wschodniej na planie regularnego prostokąta. Wjazd do zamku umieszczono od strony zachodniej, prowadzi przez most, który opiera się na murowanych filarach. Główną wieżę zbudowano na szczycie skały wznoszącej się metrów powyżej dziedzińca. W XVII wieku wzniesiono budynek, który stanowił prawdopodobnie siedzibę starosty. Zamek w Ojcowie jest doskonałym przykładem tego, jak wykorzystywano warunki terenowe w celach stworzenia systemu obronnego. Świadczy o tym między innymi umiejscowienie głównej wieży, która znajduje się nad dojazdem, broniąc zamku od strony największego zagrożenia.

Ciekawostki

Legenda mówi, że pierwsza nazwa tej warowni brzmiała Ociec. Prawdopodobnie została nadana przez samego króla, ponieważ jego ojciec Władysław Łokietek znalazł schronienie w pobliskich jaskiniach w czasie walki o tron.

Godziny otwarcia: 10:00-15:00. Ceny biletów: ulgowy 2 zł, normalny 3 zł.

Mapa

Byłeś tam? Podziel się wrażeniami!