Stare Miasto w Gdańsku

Stare Miasto w Gdańsku

Gdańskie Stare Miasto

Najciekawszą częścią Gdańska jest Stare Miasto. Całą jego panoramę można obejrzeć z wieży kościoła NMP. Wybuch II wojny światowej był początkiem dramatycznych wydarzeń w dziejach miasta. O najważniejszych z nich przypominają pomniki: Obrońców Poczty Polskiej, Obrońców Wybrzeża a od 1979 roku jeszcze pomnik Poległych Stoczniowców. Działania wojenne spowodowały, że miasto zostało zniszczone w 80% a zwłaszcza jego najstarsza część. Odbudowa rozpoczęła się w 1946 roku.

Charakterystyczne obiekty Starego Miasta

Do najpiękniejszych zabytków można zaliczyć Ratusz starego Miasta, którego budowa trwała prawie sto lat. Zakończony jest 80- metrową wieżą, którą wieńczy posąg króla Zygmunta Augusta. W ratuszu działa muzeum historyczne. Gdańskie Stare Miasto nie ma rynku, a jego funkcję pełni Długi Targ oraz nabrzeże Motławy, przy którym zachowała się gotycka brama zwana Żurawiem. Jest to największy i najstarszy z zachowanych dźwigów portowych w Europie. Cały jego mechanizm stanowią dwa ogromne kołowroty. W dolnej części Żurawia znajduje się brama miejska, a po bokach – półokrągłe baszty. Głównym traktem miasta jest Ulica Długa. Piękne stare kamienice wybudowane w stylu renesansu i baroku robią wrażenie. Na Starym Mieście znajduje się też kilka zabytkowych kościołów – Św. Jakuba, Św. Katarzyny i kilka innych. Nie można również pominąć stoczni gdańskiej, największej na świecie. Nie sposób jej obejść całej, ale warto popatrzeć z daleka na ciągnące się w nieskończoność betonowe nabrzeża i ogromne stalowe konstrukcje maszyn. Odbudowany po wojnie Gdańsk jest osiągnięciem konserwatorskim na miarę światową.

Turystyczny Gdańsk

Gdańsk jest największym miastem w Polsce zlokalizowanym nad Bałtykiem. Mnóstwo zabytków świadczy o jego wspaniałej przeszłości. Jest bardzo ważnym portem handlowym. Rozkwit gospodarczy Gdańska jako miasta portowego przypadł na okres od połowy XIV wieku. Już wtedy posiadał on liczne przywileje królewskie i monopol na obsługę handlu zamorskiego. Najstarsze ślady osadnictwa w Gdańsku pochodzą sprzed 2, 5 tysiąca p. n.e. Współczesny Gdańsk to ważny ośrodek naukowo – kulturalny. Działają tutaj uniwersytety, akademie i wyższe uczelnie. W placówkach naukowych prowadzone są badania naukowe liczne muzea posiadają bezcenne dzieła sztuki artystów, którzy tutaj działali między innymi Hans Kramera, Jana Strakowskiego czy Antoniego van Obbergena.