Krakowskie Planty

Krakowskie Planty

Planty Krakowskie

Planty to jeden z najstarszych i zdecydowanie największych ogrodów w Krakowie, bardzo często mylony z Błoniami. Ma on 4 kilometry długości i stworzono go w pierwszej połowie XIX na miejscu ruin po strukturach obronnych miasta, dlatego współcześnie układ urbanistyczny Plant jest bardzo łatwy do zapamiętania: ogród w całości otacza zielonym pierścieniem Stare Miasto z Wawelem i Głównym Rynkiem.

Ziarno historii

Pierwsze oficjalne decyzje o zagospodarowaniu niszczejącego obszaru po murach miejskich pojawiły się w roku 1820, ale dopiero kilka lat później prace ruszyły z pełną parą. Pojawiły się pierwsze wytyczone alejki, jednak bez geometrycznego schematu, łatwi, latarnie, w późniejszych latach również niskie ogrodzenia metalowe oddzielające szlaki spacerowe od zieleni. Sam ogród istniał już w roku 1792, gdy dokonano pierwszego zasadzenia drzewa, jednak nie był on poddawany pielęgnacji i rozwijał się bardziej w „dzikiej” niż w usystematyzowanej formie. Początkowo Planty rozwijały się głównie na południowej stronie, w okolicach Wawelu, wału wiślanego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX rozpoczęto długie i intensywne prace nad rozwojem również północnej części obok Barbakanu i Dworca Głównego. Współcześnie Planty odgrywają rolę o dużym znaczeniu miejskim i turystycznym; są świetnym miejscem na spacery, spotkania ze znajomymi oraz organizację różnych wydarzeń kulturowych.

Zabytkowa struktura

Teren Plant to nie tylko ścisły obszar przyrodniczy, ale przede wszystkim historyczny i zabytkowy. Znajdują się tu bardzo liczne pomniki i tablice upamiętniające, a ponadto wędrując Plantami dookoła Starego Miasta można zajrzeć do wielu pobliskich zabytków. Główne atrakcje to oczywiście Wawel, Barbakan, budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pałac Biskupi (okno papieskie) oraz Filharmonia. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Plant znajdują się również kościoły św. Krzyża, Dominikanów i Franciszkanów, Brama Floriańska, Baszty Cieśli i Stolarzy oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego. To też fantastyczny punkt widokowy na najciekawsze atrakcje znajdujące się na Starym Mieście.

Informacje dla turystów

Planty są ogrodem z wolnym i darmowym wejściem, ogólnodostępnym dla każdego przez cały rok. Okresowo na dzień lub tylko kilka godzin zamykane są jedynie te jego fragmenty, na których odbywa się jakaś impreza kulturalna, głównie koncerty.