Stare Miasto w Gdańsku

Stare Miasto w Gdańsku

Gdańskie Stare Miasto

Najciekawszą częścią Gdańska jest Stare Miasto. Całą jego panoramę można obejrzeć z wieży kościoła NMP. Wybuch II wojny światowej był początkiem dramatycznych wydarzeń w dziejach miasta. O najważniejszych z nich przypominają pomniki: Obrońców Poczty Polskiej, Obrońców Wybrzeża a od 1979 roku jeszcze pomnik Poległych Stoczniowców. Działania wojenne spowodowały, że miasto zostało zniszczone w 80% a zwłaszcza jego najstarsza część. Odbudowa rozpoczęła się w 1946 roku.

Charakterystyczne obiekty Starego Miasta

Do najpiękniejszych zabytków można zaliczyć Ratusz starego Miasta, którego budowa trwała prawie sto lat. Zakończony jest 80- metrową wieżą, którą wieńczy posąg króla Zygmunta Augusta. W ratuszu działa muzeum historyczne. Gdańskie Stare Miasto nie ma rynku, a jego funkcję pełni Długi Targ oraz nabrzeże Motławy, przy którym zachowała się gotycka brama zwana Żurawiem. Jest to największy i najstarszy z zachowanych dźwigów portowych w Europie. Cały jego mechanizm stanowią dwa ogromne kołowroty. W dolnej części Żurawia znajduje się brama miejska, a po bokach – półokrągłe baszty. Głównym traktem miasta jest Ulica Długa. Piękne stare kamienice wybudowane w stylu renesansu i baroku robią wrażenie. Na Starym Mieście znajduje się też kilka zabytkowych kościołów – Św. Jakuba, Św. Katarzyny i kilka innych. Nie można również pominąć stoczni gdańskiej, największej na świecie. Nie sposób jej obejść całej, ale warto popatrzeć z daleka na ciągnące się w nieskończoność betonowe nabrzeża i ogromne stalowe konstrukcje maszyn. Odbudowany po wojnie Gdańsk jest osiągnięciem konserwatorskim na miarę światową.

Turystyczny Gdańsk

Gdańsk jest największym miastem w Polsce zlokalizowanym nad Bałtykiem. Mnóstwo zabytków świadczy o jego wspaniałej przeszłości. Jest bardzo ważnym portem handlowym. Rozkwit gospodarczy Gdańska jako miasta portowego przypadł na okres od połowy XIV wieku. Już wtedy posiadał on liczne przywileje królewskie i monopol na obsługę handlu zamorskiego. Najstarsze ślady osadnictwa w Gdańsku pochodzą sprzed 2, 5 tysiąca p. n.e. Współczesny Gdańsk to ważny ośrodek naukowo – kulturalny. Działają tutaj uniwersytety, akademie i wyższe uczelnie. W placówkach naukowych prowadzone są badania naukowe liczne muzea posiadają bezcenne dzieła sztuki artystów, którzy tutaj działali między innymi Hans Kramera, Jana Strakowskiego czy Antoniego van Obbergena.

Jeśli planujesz spędzić tutaj kilka dni zapraszamy na stronę poświęconą noclegom Gdańsk.

Byłeś tam? Podziel się wrażeniami!